Oferta

Oferowane rodzaje terapii:

  • psychoterapia indywidualna – regularne spotkania, zawsze tego samego dnia i określonej godzinie. Poprzedzone konsultacjami.
  • psychoterapia młodzieży – regularne spotkania, zawsze tego samego dnia i określonej godzinie. W procesie leczenia nastolatków niezbędna jest współpraca rodziców bądź opiekunów, którzy powinni być obecni podczas spotkań konsultacyjnych*. Dalsza współpraca pomiędzy terapeutą i rodzicami ustalana jest indywidualnie.
  • psychoterapia par – regularne spotkania, zawsze tego samego dnia i określonej godzinie, w których bierze udział obydwoje partnerów. W celu podjęcia terapii par niezbędna jest obecność obydwojga partnerów również w trakcie konsultacji*.
  • interwencja kryzysowa – krótkoterminowe (od kilku do kilkunastu spotkań) wsparcie emocjonalne, zorientowane na aktualnej sytuacji pacjenta. Dotyczy osób, które mają trudności z przeżyciem żałoby, sytuacji rozwodu, utraty pracy, choroby własnej lub bliskiej osoby itp.