Terapia

Psychoterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia zaburzeń psychicznych.

CEL: Jej celem jest poprawa funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym, zniwelowanie objawów, poszerzenie jego świadomości oraz trwała zmiana w tych obszarach osobowości, które zdiagnozowano podczas konsultacji i w procesie terapii, jako odpowiedzialne za cierpienie pacjenta.

SPOSÓB PRACY: Realizację powyższych celów umożliwia współpraca psychoterapeuty i pacjenta, polegająca na rozmowie, wymianie myśli, skojarzeń, budowaniu i omawianiu relacji terapeutycznej. W relacji terapeutycznej istnieje bezpieczna przestrzeń sprzyjająca badaniu wnętrza pacjenta, rozumieniu przyczyn doświadczanych problemów, powtarzanych destrukcyjnych mechanizmów z uwzględnieniem nieświadomych motywów funkcjonowania i doświadczeń z przeszłości.

METODA: Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą opartą o teorie psychoanalityczne, jednak różni się od klasycznej psychoanalizy. Jeśli miałabym określić te różnice jednym słowem to byłby to pragmatyzm metody psychodynamicznej. W teorii ma to swoje odzwierciedlenie w łączeniu teorii analitycznych z wiedzą psychiatryczną i najnowszymi odkryciami w dziedzinie neuroscience. Dla pacjenta jednak istotne są różnice na poziomie praktycznym. Jest to mniejsza ilość spotkań w tygodniu (1-3); nie stosuje się kozetki, pacjent siedzi na fotelu; większa elastyczność i różnorodność w podejmowanych przez terapeutę interwencjach i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.